Chwalimy się, tak czasem trzeba się tak po prostu pochwalić. Wspólnie z naszymi partnerami, lokalnymi samorządowcami sukcesywnie wdrażamy kolejne aplikacje mobilne dla miast, gmin i powiatów z Warmii i Mazur. Bardzo cieszymy się gdy potencjał nowych technologii jest zauważany przez władze samorządowe, a jeszcze bardziej z tego, że wspólnie tworzymy narzędzia, które dają realną wartość […]