Sformułowanie „aplikacja mobilna” wbrew pozorom nie ma przypisanego jednego znaczenia, pokusiliśmy się więc na stworzenie krótkiego, graficznego zestawienia charakterystyk poszczególnych rodzajów aplikacji wraz z najważniejszymi zaletami i wadami każdego z rozwiązań.